NEWS - GRENAA MARINEFORENING

NEWS - GRENAA MARINEFORENING

Søværnetsdag 9 maj

FormandenPosted by Formand 26 Apr, 2018 11:05:44

Fregatten Jylland vil gerne invitere foreningens fane og repræsentanter fra foreningen til at deltage i Søværnets dag onsdag den 9. maj i Ebeltoft og på Fregatten Jylland.

Det har været en mangeårig tradition, at markere Søværnets dag og årsdagen for ’slaget ved Helgoland’ i 1864 ved musik, opvisning og taler den 9. maj.

I år bliver desværre nok sidste gang, at Søværnet deltager, hvorfor vi håber, at så mange foreninger som muligt, vil deltage i arrangementet.

Program (ca. tider): 11.00 Søværnets Tamburkorps marcherer fra Sundhedshuset 11.20 Tamburkorpset modtages af Faneborgen på Torvet, hvor der musiceres 11.35 Tamburkorps og Faneborg marcherer til Fregatten Jylland 11.55 Taler ved Kommandør Gorm Bergqvist og formand for Fregatten Jylland Tommy Bøgehøj 12.15 ’Dansk Løsen’ – kanonsalut fra Bastionen 12.30 Skipperlabskovs på batteridækket. Søværnet er vært.

Foreningen bedes melde deres deltagelse til Paul Erik Christensen pec@Fregatten-jylland.dk med oplysning om antal faner og repræsentanter, der også kan besvare eventuelle spørgsmål

Med venlig hilsen Fregatten Jylland

Lars H. Olsen Direktør


afg. GRENAA MARINEFORENING kl: 10,00 samkørsel

4 maj

FormandenPosted by Formand 26 Apr, 2018 10:55:44

Danmarks befrielsesdag 4 maj fejres ved en mindehøjtidelighed i mindeparken ved Baunehøj Mølle i Grenå den. 4 maj. kl. 18.30

Vi mødes i Marinestuen, hvor vi laver fælles transport til Baunehøj Mølle, eller I kan køre direkte til Møllen
Efter mindehøjtidelighed samles vi i Marinestuen, til et let traktement.
pris 40 kr.

MArtha Frokost

FormandenPosted by Formand 22 Mar, 2018 08:44:14
Martha frokost den 24 marts kl.13 : du kan nå det endnu sidste til fredag kl 12.

tilmelding til 30 28 04 71

referat generalforsamlingen

FormandenPosted by Formand 25 Feb, 2018 17:20:50
Hermed referatet fra Generalforsamlingen 2018
formandens beretning
Referatet vil ligge fremme i stuen,
endvidere kan du få det sendt ved henvendelse til undertegnede
med venlig hilsen

Pers Schultz Petersen
formand


Generalforsamlingen

FormandenPosted by Formand 20 Feb, 2018 20:02:03

Vi siger tillykke til Hans Vahl for hans 25 år i Marineforeningen

referatet fra Generalforsamlingen bliver lagt på denne side snarest.
Dagordenen ifølge vedtægterne:

•Valg af dirigent.

•Bestyrelsens årsberetning, ved formanden.

•Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

•Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.

•Behandling af indkomne forslag.

•Budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent.

•Valg til bestyrelsen. – Valg af suppleanter til bestyrelsen.

•Valg af kasser Peter Schack Poulsen ønsker ikke genvalg

•Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren Holck ønsker ikke genvalg

Kai Strand modtager genvalg

Jørgen Holm modtager genvalg

Valg af suppleanter: Claus Sørensen og Svend Madsen ønsker ikke genvalg

•Valg af revisorer og suppleanter til revisorer.

•Valg af flagbærer og flaggast, samt suppleanter til flagbærer og flaggast.

•Valg af sendemænd.

•Orientering om sendemandsmødet 2018

•Skyttelaugets formandsberetning.

•Eventuelt.med venlig hilsen
formand
Per Schultz Petersen

Sofus Minde Legat

FormandenPosted by Formand 29 Jan, 2018 14:01:55
Uddeling af Sofus mindelegat. Uddeles til ung studerende som går søvejen, se efter kl. 15 tirsdag hvem at det blev?
Legatet er på 5000,- kr. og uddeles så tæt på ”Sofus” fødselsdag i år den 6. februar kl.12,00
Sofus blev født på Samsø, hvor han voksede op. Han blev en brav sømand, der sejlede på de 7 have. Han var en kendt og agtet person, når han gik i land uanset hvor i verden han kom. Engang for mange år siden, udbrød der brand i skibet, som sejlede i åbent hav. Sofus gjorde alt hvad der kunne gøres for at redde skibet og efter at besætningen var blevet reddet blev han ombord. Det lykkedes at redde skibet, takket være snarrådig indsats fra Sofus. På sine ældre dage var Sofus blevet en holden mand, han nød at komme i Marinestuen og havde sin faste plads ved bordet hver tirsdag, når han kom i tirsdagsklubben. Da han kunne mærke at kræfterne var ved at slippe op, oprettede han en mindefond. Der skulle doneres et beløb hvert år til værdigt trængende. Sofus døde i starten af februar og de efterladte bestemte at den første tirsdag i februar, skulle donationen finde sted.
Sofus blev født på Samsø, hvor han voksede op. Han blev en brav sømand, der sejlede på de 7 have. Han var en kendt og agtet person, når han gik i land uanset hvor i verden han kom. Engang for mange år siden, udbrød der brand i skibet, som sejlede i åbent hav. Sofus gjorde alt hvad der kunne gøres for at redde skibet og efter at besætningen var blevet reddet blev han om bord. Det lykkedes at redde skibet, takket være snarrådig indsats fra Sofus. På sine ældre dage var Sofus blevet en holden mand, han nød at komme i Marinestuen og havde sin faste plads ved bordet hver tirsdag, når han kom i tirsdagsklubben. Da han kunne mærke at kræfterne var ved at slippe op, oprettede han en mindefond. Der skulle doneres et beløb hvert år til værdigt trængende. Sofus døde i starten af februar og de efterladte bestemte at den første tirsdag i februar, skulle donationen finde sted.

Så er spændingen udløst. Året Legat gik til KS Maria B H Møller, som i øjeblikket sejler på HVIDBJØRNEN ved Grønland
som det kan ses af billederne, fik Maria interessen i en tidlig alder

TILLYKKE til Maria


fregatten Jylland

FormandenPosted by Formand 23 Jan, 2018 22:32:25
Invitation til åbning af modelskibsudstillingen på Fregatten Jylland

tilmelding til Formanden
mail. fmd@grenaamarineforening.dk
ell
30 28 04 71

Udkiggeren

FormandenPosted by Formand 18 Jan, 2018 12:36:48

Hermed Bladet fra Københavns Marineforening. klik på pdf logoet !


Next »