NEWS - GRENAA MARINEFORENING

NEWS - GRENAA MARINEFORENING

Søværnetsdag 9 maj

FormandenPosted by Formand 26 Apr, 2018 11:05:44

Fregatten Jylland vil gerne invitere foreningens fane og repræsentanter fra foreningen til at deltage i Søværnets dag onsdag den 9. maj i Ebeltoft og på Fregatten Jylland.

Det har været en mangeårig tradition, at markere Søværnets dag og årsdagen for ’slaget ved Helgoland’ i 1864 ved musik, opvisning og taler den 9. maj.

I år bliver desværre nok sidste gang, at Søværnet deltager, hvorfor vi håber, at så mange foreninger som muligt, vil deltage i arrangementet.

Program (ca. tider): 11.00 Søværnets Tamburkorps marcherer fra Sundhedshuset 11.20 Tamburkorpset modtages af Faneborgen på Torvet, hvor der musiceres 11.35 Tamburkorps og Faneborg marcherer til Fregatten Jylland 11.55 Taler ved Kommandør Gorm Bergqvist og formand for Fregatten Jylland Tommy Bøgehøj 12.15 ’Dansk Løsen’ – kanonsalut fra Bastionen 12.30 Skipperlabskovs på batteridækket. Søværnet er vært.

Foreningen bedes melde deres deltagelse til Paul Erik Christensen pec@Fregatten-jylland.dk med oplysning om antal faner og repræsentanter, der også kan besvare eventuelle spørgsmål

Med venlig hilsen Fregatten Jylland

Lars H. Olsen Direktør


afg. GRENAA MARINEFORENING kl: 10,00 samkørsel

4 maj

FormandenPosted by Formand 26 Apr, 2018 10:55:44

Danmarks befrielsesdag 4 maj fejres ved en mindehøjtidelighed i mindeparken ved Baunehøj Mølle i Grenå den. 4 maj. kl. 18.30

Vi mødes i Marinestuen, hvor vi laver fælles transport til Baunehøj Mølle, eller I kan køre direkte til Møllen
Efter mindehøjtidelighed samles vi i Marinestuen, til et let traktement.
pris 40 kr.

Vinterskydningsfest

SkyttelavetPosted by Skyttelavsformand 11 Apr, 2018 22:53:24
Her fra skyttelauget i Grenaa Marineforening, vil jeg gerne sige tak for den gode afslutning vi havde fredag den 6 april. Det var en hyggelig aften takket være jer der mødte op. En tak skal også lyde til Conny og Claus, Det var en fantastisk forloren hare Conny havde tryllet frem. - Der blev uddelt 3 præmier og første præmien gik til Bent H. Nielsen. - Anden præmien gik til formanden Per Schultz Petersen. - Trediepræmien gik til fregatkaptajnen Henrik Møller. - Per fik præmie for den bedste skydning, nemlig 200. - Præmien til årets skyttegast, det vil sige den person der har været alle gange til skydning og har optrådt meget positivt, gik til flagbærer Ib Pedersen. - Der er udvalgt nogle billeder, som kan ses her. -- Nu ser vi frem til Fregatskydningen, her sidst i august. Der vil komme besked, når det nærmer sig. - Tilsidst vil jeg ønske alle medlemmer i Grenaa Marineforening en god og varm sommer. - Hilsen Skyttelaugsformanden Søren Holck.

MArtha Frokost

FormandenPosted by Formand 22 Mar, 2018 08:44:14
Martha frokost den 24 marts kl.13 : du kan nå det endnu sidste til fredag kl 12.

tilmelding til 30 28 04 71

Skyderesultater

SkyttelavetPosted by Skyttelavsformand 20 Mar, 2018 12:04:19
Hej alle aktive skytter i Grenaa Marineforening. Så blev den sidste skydning i denne sæson afholdt mandag den 19 marts. Det var dejligt at se så mange skytter der mødte op i dette halvårs vinterskydning. I har næsten alle udfyldt skemaet til den nye SKV6 forordning, de sidste 3 skytter, der mangler snakker jeg med. I ønskes alle en god og varm sommer ( Det trænger vi til ).
De sidste ajourførte skydninger kan ses på vedlagte fil.
Mange hilsner fra Skyttelaugsformanden - Søren Holck

Næste skydning

SkyttelavetPosted by Skyttelavsformand 15 Mar, 2018 01:05:03
Hej alle skytter i Grenaa Marineforening. - Så har vi den sidste skydning på mandag den 19 marts. - Jeg håber at så mange som muligt møder op. Der er overraskelser med ekstra skydninger og også præmier til shovskydning, så mød nu op og deltag. - I har alle fået en mail med et skema, som skal udfyldes, det er den såkaldte SKV6 forordring og den skal udfyldes og sendes til Holstebro. - I kan tage den med på mandag og jeg vil sørge for at den bliver sendt. Der er allerede nogen der har sendt skrivelsen og det er jo bare godt. - Mange skyde hilsner fra den nye skyttelaugsformand Søren Holck.

Påskefrokost 2018

SekretærenPosted by Formand 14 Mar, 2018 10:07:08
Så er der åbnet for tilmelding til årets påskefrokost. Ta' din ledsager med smiley
Tilmeldingsliste er fremlagt i marinestuen. Tilmelding kan også tilsendes til formanden på mail.

Prisen: 125,00 kr. pr. deltager

referat generalforsamlingen

FormandenPosted by Formand 25 Feb, 2018 17:20:50
Hermed referatet fra Generalforsamlingen 2018
formandens beretning
Referatet vil ligge fremme i stuen,
endvidere kan du få det sendt ved henvendelse til undertegnede
med venlig hilsen

Pers Schultz Petersen
formand


« PreviousNext »