NEWS - GRENAA MARINEFORENING

NEWS - GRENAA MARINEFORENING

Generalforsamlingen

FormandenPosted by Formand 20 Feb, 2018 20:02:03

Vi siger tillykke til Hans Vahl for hans 25 år i Marineforeningen

referatet fra Generalforsamlingen bliver lagt på denne side snarest.
Dagordenen ifølge vedtægterne:

•Valg af dirigent.

•Bestyrelsens årsberetning, ved formanden.

•Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

•Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år.

•Behandling af indkomne forslag.

•Budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent.

•Valg til bestyrelsen. – Valg af suppleanter til bestyrelsen.

•Valg af kasser Peter Schack Poulsen ønsker ikke genvalg

•Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Søren Holck ønsker ikke genvalg

Kai Strand modtager genvalg

Jørgen Holm modtager genvalg

Valg af suppleanter: Claus Sørensen og Svend Madsen ønsker ikke genvalg

•Valg af revisorer og suppleanter til revisorer.

•Valg af flagbærer og flaggast, samt suppleanter til flagbærer og flaggast.

•Valg af sendemænd.

•Orientering om sendemandsmødet 2018

•Skyttelaugets formandsberetning.

•Eventuelt.med venlig hilsen
formand
Per Schultz Petersen


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Henrik 24 Feb, 2018 15:33:44

Hej
Der bør være et punkt på dagsordenen der omfatter mærkedage, jubilæer, nye medlemmer og en præsentation og overrækkelse af nålen. Det er ikke iorden at nålen bliver udleveret/overrakt en simpel tirsdag, jeg mener at respekt for nålen og medlemskabet skal tages mere alvorligt og det kan man ved at vise respekt og på de rette tidspunkter.